Serbest Soğutma Sisteminde Kullanılan Filtrenin Modellenmesi

 

Özet

                Serbest soğutma sisteminde kullanılan filtrenin modellenmesi ve farklı akış hacimleri oluşturularak ve bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği paket kullanılmasıyla elde edilen sonuçların incelenmesini konu alan sayısal çalışmalar anlatılmaktadır.

1. Giriş

                İletişim, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak yeni yüzyılda da önemini daha da arttırmaktadır. Mevcut faal olan iletişim cihazları sayesinde kesintisiz veri aktarımları sağlanabilmektedir.

                İletişim cihazları çalışma esnasında ortama yaymış olduğu ısı, eğer dış ortam şartları uygun ise bir fan yardımıyla serbest soğutma yöntemi kullanılarak çevre ortamına aktarılabilmektedir. Bu cihazlar, iç ile dış ortam sıcaklıkları arasındaki farka göre çalışmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda farklı tiplerdeki serbest soğutma sisteminin ve sistemdeki mevcut filtrelerin katsayıları ile birlikte belirli bir akış hacmi için ve bir hesaplamalı akışkan dinamiği paket program kullanılmasıyla yapılan optimizasyon çalışmaları anlatılmıştır.

                2. Matematiksel Formüller

                Yapılan analizler, sistem sınırları için adyabatik, sıkıştırılamaz akış, zamandan bağımsız ve k-ɛ türbülans modeli kullanılarak değerlendirilmiştir.

                Süreklilik Denklemi:


        

               Burada, Gk ortalama hız gradyeninden kaynaklanan türbülans kinetik enerjiyi, Gb kaldırma etkilerinden kaynaklanan türbülans kinetik enerjiyi, YM dilatasyon dağılımını, C ve C2 sabitleri, σk ve σɛ türbülans Prandtl sayılarını, Sk ve Sɛ kaynak terimlerini ifade etmektedir.

            Model sabitleri ise, C = 1.44, C2 = 1.9, σk = 1, σɛ = 1.2
4. G2 Filtre Hesapları/Modellenmesi


Yukarıda verilen grafikten Hız - Basınç farkı tablosu oluşturulur.

Tablo 1. Grafikten alınan değerler

Hız (m/s)

Basınç Farkı (Pa)

2.5

30

1.7

20

1

15

Tablodaki verilere göre

                               DP = a . V² + b . V + c

şeklinde parabolik fonksiyonun katsayıları çıkartılır.

                a = 3.5714, b = - 2.5 ve c = 13.9286

yerine yerleştirilerek

                DP = 3.5714 . V² - 2.5 . V + 13.9286

bulunur. Buradan atalet direnci için

a=12C2ρt 

formülünden, gözenekli ortam kalınlığını t = 10 mm ile yoğunluğu 1.225 kg/m³ alınarakEn Son Yazılar

Kasım 2018

Serbest Soğutma Sistemi Nedir?

Devamını Oku
Kasım 2018

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Nedir?

Devamını Oku
Ekim 2018

CFD analizi daha hızlı sonuç verir mi?

Devamını Oku
Ekim 2018

Zeolit Kaplama Sistemi

Devamını Oku
Geri